ਵਰਗ

ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਝਣਾਂ: ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਨਕੌਕ ਕੰ brੇ 'ਤੇ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਦੇ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਨ